PNC TV » ตร.เตือนภัย เห็นเพื่อนโพสต์ขายของในสื่อสังคมออนไลน์ อย่ารีบโอนเงินอาจตกหลุมพรางโจรไซเบอร์ ก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเป็นเพื่อนเราจริงๆค่อยโอนเงิน

ตร.เตือนภัย เห็นเพื่อนโพสต์ขายของในสื่อสังคมออนไลน์ อย่ารีบโอนเงินอาจตกหลุมพรางโจรไซเบอร์ ก่อนซื้อเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเป็นเพื่อนเราจริงๆค่อยโอนเงิน

1 กุมภาพันธ์ 2021
551   0