ข่าวอัพเดท » คณะกรรมาธิการการตำรวจจัดการสัมมนาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการรับแจ้งความออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6”

คณะกรรมาธิการการตำรวจจัดการสัมมนาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการรับแจ้งความออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6”

29 เมษายน 2022
278   0

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ มีพิธีเปิดการสัมมนาในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 โดยมี นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการการตำรวจ ได้รับมอบหมายจากนายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ และได้รับเกียรติจากนายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนา

การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการ และบุคลากรภาคเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการสัมมนา