ข่าวอัพเดท » นายอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย“ขออวยพรในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ตลอด 1 ปี

นายอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย“ขออวยพรในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ตลอด 1 ปี

15 เมษายน 2020
63   0

นายอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย“ขออวยพรในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา หากมีสิ่งใดที่กระผมได้ล่วงเกิน ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งตั้งใจ และไม่ตั้งใจก็ดี ขอกราบขอขมา และขอภัยจากใจจริง
ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน มีความสุขกาย สุขใจ ปลอดภัยจากไวรัสโควิต19 กันทุกคน”
และขอถือโอกาสนี้ เรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับการทำหน้าที่และการย้ายสังกัดพรรค จากกรณีพรรคอนาคตใหม่ ถูกคำสั่งศาลให้ยุบพรรค ดังนี้
– ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ผมตัดสินใจเข้ามาสมัครและอยู่กับพรรคอนาคตใหม่ พร้อมทั้งผ่านการเลือกตั้ง จนได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่ได้ลงคะแนนเลือกผม ให้ได้รับเลือกเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี เขต 3 เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
– ตลอดระยะเวลา ที่ทำหน้าที่ และสังกัดพรรคอนาคตใหม่นั้น ผมเองได้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นตามอุดมการณ์ และมติของพรรคมาตลอด แต่ต่อมาเมื่อเหตุการณ์ ในการโหวตโอนย้ายสรรพกำลังทหาร เข้าสังกัดเป็นการส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นั้น ทางพรรค ได้มีมติไมเห็นด้วย ซึ่งผมเอง มีความเห็นแตกต่างจากทางมติของพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส. ส่วนใหญ่ ที่ลงมติไม่เห็นด้วย // โดย ผมเห็นว่า หากเป็นพระราชประสงค์ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และซึ่งเป็นสถาบันกษัตริย์ อันเป็นเคารพ อย่างสูงสุดของประชาชนชาวไทย จึงมิบังควรที่จะไม่เห็นด้วย // ทั้งนี้ ผมเองได้แจ้งเหตุผลต่อทางพรรคให้ทราบแล้ว และไม่ขอโหวตตามมติของพรรค แต่อย่างใด // แต่กลับถูกทางพรรคลงโทษ และให้งดร่วมกิจกรรมกับทางพรรค เนื่องจากไม่โหวตตามมติพรรค ในกรณีดังกล่าว
– แต่กระนั้น ผมเองก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจ ของตนเอง มิได้เคยขาด ทั้งในพื้นที่ และกิจการงานในฐานะกรรมาธิการ ในรัฐสภา เพื่อที่จะทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนมาตลอด มิได้ขาด อย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งศาลปกครองมีคำสั่งยุบพรรค
– ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระผมได้ทำหน้าที่ ทั้งแรงกาย แรงใจ ด้วยความตั้งใจทุ่มเท ทั้งในงานกิจการงานในรัฐสภา ตามภารกิจ และมติที่ได้รับมอบหมาย และกิจการงานในพื้นที่อย่างไม่เคยได้ขาด
– ต่อมาจากกรณีที่ทาง กกต. มีมติยื่นส่งศาลปกครอง ให้มีมติยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ กระผม ก็ได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้ออกไปร่วมในการต่อสู้ ติดตาม ตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อทวงความยุติธรรมมาตลอด ดังปรากฏตามสื่อก็ดี ไม่ปรากฏก็ดี แต่ก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
– จนกระทั่ง ศาลปกครองมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ จึงจำเป็นต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ตามกฎหมาย ภายใน 60 วัน ซึ่งผมได้คิดว่า สิ่งใดที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับการพัฒนา และสามารถที่จะทานในการประสานงานต่างๆ ได้โดยสะดวก โดยยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ และมุ่งตั้งใจที่อยากจะพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง จึงคิดว่าพรรคภูมิใจไทย น่าจะเป็นทางเลือกในการที่จะทำให้เกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย พรบ.พรรคการเมือง จากกรณีที่พรรคถูกยุบ และต้องหาพรรคการเมืองสังกัดใหม่ ภายใน 60 วัน
– หากถามว่า เพราะเหตุใด จึงไม่ไปต่อและสังกัดกับพรรคก้าวไกล // ผมขอเรียนว่า ในการจัดตั้งพรรคก้าวไกล ทางพรรคฯ มิได้เชิญชวนให้ผมเข้าสังกัดแต่อย่างใด อีกอย่าง ผมเห็นว่า การบริหารพรรรค ภายใต้การบริหารของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้น มิอาจทำให้ผมมีความเชื่อมั่นและไม่มั่นใจได้ว่าจะเป็นอย่างที่คิด และสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนได้ // จึงใช้สิทธิในการที่จะคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ในการที่จะต้องทำหน้าที่เลือกและตัดสินใจเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย ตามสิทธิและเสรีภาพของความเป็นประชาธิปไตย เพื่อที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยที่ยังคงยึดมั่น ในความคิด และอุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ต่อไป

นายอนาวิล รัตนสถาพร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปทุมธานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย