คอลัมน์ตำรวจ » กองปราบฯเตือน! นำเครื่องหมายราชการมาใช้ติดรถโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษหนักทั้งจำและปรับ

กองปราบฯเตือน! นำเครื่องหมายราชการมาใช้ติดรถโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษหนักทั้งจำและปรับ

11 มิถุนายน 2020
81   0

ปัจจุบัน มีการนำเครื่องหมายราชการไปติดที่รถของตน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนั้น เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนได้ทำงานอยู่ในหน่วยราชการนั้นๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ฐานใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่กำหนดเครื่องหมาย ตามมาตรา 6 ประกอบ มาตรา 8 ซึ่งมีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท