ข่าวอัพเดท » ทวงคืนบึงรับน้ำ (แก้มลิง) ให้คนกรุงเทพ

ทวงคืนบึงรับน้ำ (แก้มลิง) ให้คนกรุงเทพ

18 มิถุนายน 2020
116   0

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนที่อยู่รอบบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน ได้ร่วมประชุมกับนายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตคันนายาวและคณะตัวแทนจากสำนักระบายน้ำ ตัวแทนจากสำนักการโยธา (ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) ตัวแทนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และตัวแทนเจ้าของที่ดิน กรณีพื้นที่โครงการบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน เขตคันนายาว ซึ่งอยู่ในระหว่างการรออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเพื่อจัดทำเป็นพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง)
สืบเนื่องจากการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ยื่นครั้งที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ว่าฯ ใช้อำนาจบังคับบัญชาสูงสุดของกรุงเทพมหานครเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักระบายน้ำ สำนักการโยธาฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานเขตคันนายาว และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่เตรียมประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดินจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน และกำหนดมาตรการในการคุ้มครองพื้นที่เตรียมประกาศฯ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ตัวแทนชาวบ้านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน ผังบริเวณการจัดทำพื้นที่แก้มลิงคลองคู้บอน ตามที่สำนักการระบายน้ำได้กำหนดขอบเขตรูปแบบโครงการ พบว่าที่ดินในพื้นที่โครงการบึงรับน้ำคลองคู้บอนบางส่วนมีเอกชนนำดินเข้ามาถมและปรับหน้าดิน รวมทั้งทำถนนเข้าถึงที่ดิน ที่ดินบางแปลงมีการยื่นรังวัดแบ่งแยกโฉนดเป็นแปลงย่อย และยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินไว้แล้ว หากปล่อยให้มีการดำเนินการดังกล่าวต่อไปอีกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของที่ดินหรือบุคคลภายนอกที่รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในภายหลังที่ต้องเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน รวมถึงส่วนราชการอาจต้องจ่ายเงินค่าชดเชยในการเวนคืนที่ดินที่สูงเกินความจำเป็นต่อมา นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตคันนายาว นำตัวแทนจากสำนักระบายน้ำและสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบึงรับน้ำ (แก้มลิง) คู้บอน เขตคันนายาว ว่าอยู่ระหว่างการเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 2 จุดคือ กำแพงหมู่บ้านปัญญาอินทรา P. 1 (ติดคลองคู้บอน) ถนนปัญญาอินทรา และในบริเวณหมู่บ้านเสนาพาร์ควิลล์ ถนนคู่ขนานวงแหวนตะวันออก รวมทั้งจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในประกาศของเว๊บไซด์และเฟสบุคของสำนักงานเขตคันนายาวต่อไป