ข่าวอัพเดท » วินด์ฯ ร่วมปันน้ำใจใส่ ‘ตู้ปันสุข ส.ป.ก.’

วินด์ฯ ร่วมปันน้ำใจใส่ ‘ตู้ปันสุข ส.ป.ก.’

27 มิถุนายน 2020
49   0

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ “WEH” ร่วมสนับสนุนอาหารแห้งเครื่องบริโภคต่างๆ ให้แก่โครงการ “ตู้ปันสุข ส.ป.ก.หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

โดยมีผู้บริหารระดับสูง ส.ป.ก. อาทิ นางสาววรรณพร ดอกจำปา, นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม รับมอบจาก นายภูนพพล ภู่พิพัฒน์ หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจภายในประเทศ และ นายนรพัฒน์ พันธุเตชะ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดและกิจการเพื่อสังคม (CSR) บริษัทวินด์ฯ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม